ورود ثبت نام
تصویر پروفایل مطهره یوسفی امیری

مطهره یوسفی امیری

شماره پروانه : 1759

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1388/11/01

آدرس برگزاری جلسات : تهران, تهران, منطقه 7

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

اذن در ازدواج

تحویل فرزند

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

امتناع از استرداد طفل

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی اسناد تجاری

مطالبه وجه چک

سوابق کاری
  • مشاور حقوق بانک مهراقتصاد به مدت ۶سال
  • مشاور حقوقی بانک صادرات به مدت ۱سال
  • "طرح دعوی و دفاع از موکل در دعاوی خانواده ام از مطالبه نفقه در زمینه حقوقی ، مطالبه مهریه،انواع طلاق بالاخص طلاق توافقی ،مطالبه اجرت المثل و...
  • دعاوی مطالبه وجه و دعاوی ملکی و...
  • صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت اسناد در موارد لزوم
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه غیرانتفاعی شمال
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته